Dr n. med. Mateusz Krajecki

Ukończył kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od tego czasu prowadzi praktykę stomatologiczną, cały czas doskonaląc swoje umiejętności. W 2012 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego prowadząc pracę dydaktyczną i naukową. Autor doniesień zjazdowych z zakresu stomatologii, anatomii prawidłowej i embriologii oraz współautor prac naukowych. W czerwcu 2016 roku obronił pracę doktorską. W zakresie stomatologii w szczególności interesuje się protetyką i chirurgią stomatologiczną.